Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Pozostawiając dane osobowe na witrynie Marczak Finanse wyrażam zgodę zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych** przez Marczak Finanse, ul. Grunwaldzka 517c/26, 62-064 Plewiska, w celu komunikacji lub obliczania zdolności kredytowej.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Marczak Finanse w celu ich przetwarzania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem danych niezbędnych do obliczania zdolności kredytowej w innych bankach).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 **dane przez naz zbierane opisane są szczegółowo w sekcji Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe

Formularz kontaktowe – zbierane i przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres e-mail.

Formularz badania zdolności kredytowej – zbierane i przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres e-mail, miejsce zamieszkania, cel zakupu, kwota kredytu, oczekiwany wkład własny oraz okres spłaty, liczba wnioskodawców, źródło dochodu wnioskodawców, łączna kwota netto dochodów wnioskodawców, liczba dzieci poniżej 18 roku życia, kwota zobowiązań wnioskodawców.

Formularze zapisu na Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail, imię i ewentualnie nr telefonu za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera poprzez podanie swoich danych oraz poprzez potwierdzenie adresu e-mail.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usługi newslettera.

  1. MyDevil.net – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. Mailerlite.com – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Poprzez ciasteczka oraz informacje dotyczące połączenia zbieramy dane statystyczne dotyczące przeglądania naszej strony, używanego do tego sprzętu oraz oprogramowania, z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.

Nie sprzedajemy zebranych przez nas danych, wykorzystujemy je tylko do poprawiania strony, którą właśnie odwiedzasz.

Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.