Poznaj sposoby wcześniejszego zakończenia umowy leasingu bez straty

Masz auto w leasingu, jednak zmieniły się Twoje priorytety i chcesz wcześniej zakończyć umowę leasingu. Wcześniejsze zakończenie umowy leasingu nie jest sprawą prostą ani łatwą. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów i niepotrzebnych kosztów ten wpis jest dla Ciebie.

sposoby wcześniejszego zakończenia umowy leasingu:

Czy wiesz, że leasing można zakończyć przed końcem umowy? Do dyspozycji jest kilka sposobów: wypowiedzenie umowy leasingu, wcześniejszy wykup, cesja umowy leasingu oraz podnajem umowy leasingu. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

Zdarzają się takie sytuacje, gdy z różnych powodów chcemy wcześniej zakończyć umowę leasingu. Jest taka możliwość, by zakończyć umowę wcześniej niż okres wskazany w umowie leasingu. Wówczas nalezy poprosić leasingodawcę o kalkulację całkowitego zakończenia leasingu lub wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu.

jak wypowiedzieć umowę leasingu przed czasem?

Rozwiązanie umowy przed czasem będzie wiązało się z jej wcześniejszym pełnym rozliczeniem. W praktyce oznacza to, że leasingobiorca będzie musiał zwrócić firmie leasingowej wartość wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami oraz innymi należnymi opłatami i prowizjami. Wartość ta powinna zostać pomniejszona o tak zwane dyskonto – czyli korzyść leasingobiorcy z tytułu wcześniejszego zakończeni aumowy.

Ile wynosi dyskonto? Trudno powiedzieć, tą kwestię reguluje kodeks cywilny, art. 709. Jednak każda firma leasingowa oblicza dyskonto według własnego wzoru. Ile dokładnie będzie kosztować w Twoim przypadku – dowiesz się z lektury Ogólnych Warunków Leasingu dołączonych do Twojej umowy leasingowej.

Warto też dodać, że wypowiedzenie umowy leasingu powinno przysługiwać obu stronom umowy, jednak może zdarzyć się, że wyłacznie leasingodawca zarezerwował dla siebie taką możliwość. W przypadku wypowiedzeni aumowy przezd czasem nie ma możliwości zatrzymania przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu wcara wówczas do leasingodawcy, który będzie próbował go sprzedać ponownie, tym samym obniżając zobowiązanie leasingobiorcy.

wykup przedmiotu leasingu przed czasem:

Jednak zdecydowanie popularniejszym sposobem wcześniejszego zakończenia umowy leasingu jest wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu. Rozliczenie stron następuje analogicznie jak wyżej opisane, z tą różnicą, że przedmiot leasingu po całkowitym wcześniejszym wykupie przechodzi na własność leasingobiorcy. Takie rozwiązanie daje możliwość dalszego odsprzedania środka trwałego już na wolnym rynku, bez konieczności ponoszenia kosztów wyceny czy prowizji leasingodawcy. Warto jednak zwrócić uwagę na cenę za jaką został wykupiony przedmiot leasingu i uwględnić ją w rozliczeniu podatku dochodowego przy sprzedaży środka trwałego. Często bywa, że wykup środka trwałego odbywa się za 10% wartości, natomiast cena sprzedaży jest dużo wyższa co rodzi zobowiązanie podatkowe od zysku z sprzedazy.

rozwiązanie umowy przez upływem 40% czasu amortyzacji środka trwałego – jakie rodzi konsekwencje?

Czy wiesz, ze rozwiązując umowę leasingu auta przez upływem 2 lat będziesz musiał wycofać z księgowości wszystkie faktury za leasing?

Dzieje się tak dlatego, ze wówczas z mocy ustawy, umowa leasingu nie jest ważna. Wówczas fiskus uzna za nieprawne księgowanie faktur leasingu i nakarze zrobić korektę zeznań podatkowych oraz wystąpi o zwrot podatku. Co zatem zrobić by nie stracić zaksięgowanych już kosztów a umowę leasingu wcześniej zakończyć?

Cesja umowy leasingu – jak przeprowadzić?

Ponieważ cesja umowy leasingu bywa najkorzystniejszym wcześniejszym zakończeniem umowy – warto wiedzieć jak ją przeprowadzić. Trzeba znaleźć osobę – przedsiębiorcę który auto odkupi od nas ale wraz z umową leasingu. Procedura jest taka jak dla pierwotnego leasingobiorcy. Oceniany jest przedmiot leasingu oraz zdolnośc płatnicza przyszłego leasingobiorcy. Należy złożyć do finansującego wniosek o zgodę na cesję wraz z danymi przedsiębiorcy przejmujacego przedmit leasingu. Przedsiębiorca przejmujacy umowę leasingu będzie musiał także wypełnić wnioski wraz z załącznikami i dostarczyć do leasingodawcy wymagane dokuemnty finansowe. Po pozytywnej weryfikacji przejmującego bank podpisze z stronami umowę cesji i wszyscy będą zadowoleni!

Ty zyskałeś – gdyż zakończyłeś umowę leasingu bez straty, i nie masz kłopotu z Urzędem Skarbowym,

Przejmujący od Ciebie zyskał – po zakończeniu umowy leasingu, i po wykupie stanie się właścicielem auta w dobrej cenie dzięki specjalnym warunkom na jakie strony się zgodziły,

Finansujący – bo nadal ma w portfelu umowę leasingu i dalej zarabia,

Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba czekać do końca 40% czasu amortyzacji by nie ponosić przykrych konsekwencji podatkowych. JEdnak nalezy pamiętać, że cesjonariusz musi wejść dokładnie w naszą umowę z naszym harmonogramem i takimi samymi warunkami by było to korzystne dla kzdej ze stron umowy cesji. Jak znaleźć cesjonariusza? Najczęstszym sposobem jest zamieszczenie ogłoszeń w portalach internetowych lub poczta pantoflowa.

podnajem przedmiotu leasingu

Podnajem umowy leasingu jest nieco prostszym sposobem na odciążenie budżetu firmowego z rat leasingowych, jednak nadal wymaga zgody leasingodawcy.

W tym przypadku, za zgodą finansującego oddajemy w podnajem nasz środek trwały innemu przedsiębiorcy, który w zamian nam płaci raty najmu. Z tego przychodu my mamy możliwość regulować swoje zobowiązania do firmy leasingowej. Jednak po zakończeniu umowy to nam przysługuje prawo do wykupu środka trwałego – który wówczas przejdzie na naszą własność rodząc dodatowe korzyści finansowe.

Co ważne taka umowa może zostać zawarta w dowolnym momencie trwania umowy leasingu, czyli nie trzeba czekać do końca okresu 40% czasu amortyzacji środka trwałego.

Jesteś zainteresowany skutecznym poprowadzeniem takiej sprawy – napisz i umów się na spotkanie – chętnie pomożemy i Tobie!

Proponowane artykuły