Zmiany w prawie budowlanym – czy będzie łatwiej i szybciej?

Nowe prawo budowlane zakłada sporo ułatwień dla inwestorów, zarówno dla dużych graczy rynku nieruchomości jak i dla inwestorów indywidulanych.

13 lutego został ogłoszony ostateczny tekst zmian ustawy po poprawkach zgłaszanych przez senat. W dniu 3 marca ustawę podpisał prezydent, teraz czekamy na jej uprawomocnienie: 6 miesięcy licząc od daty pojawienia się jej w Dzienniku Ustaw. Jest szansa na zmiany jeszcze w tym roku. Warto zatem poznać co się zmieni:

Najważniejsze zmiany:

Ustawa wprowadza nową definicja projektu budowlanego który składać się będzie od tej pory z 3 części:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
  • projektu technicznego.

Kolejna zmiana: pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie po 5 latach będzie już nie do podważenia. Ustawa ułatwi również legalizację samowoli budowlanej po okresie 20 letnim.

Co będzie można wybudować bez pozwolenia na budowę?

To co zapewne najbardziej interesuje inwestorów indywidualnych to, że zniknie wymóg zgłoszenia oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla:

  • montażu instalacji gazowych wykonywanych zarówno wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku
  • montaż naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 m²
  • małych obiektów jak paczkomaty, bankomaty, biletomaty i innych automatów nie przekraczających 3m wysokości
  • wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie
  • uproszczono zasady na jakich ma odbywać się budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę 
  • urządzeń melioracji wodnej

Jakie są zmiany związane z przyłączeniem do sieci?

Dodatkowo ustawa reguluje zwiększone bezpieczeństwo pożarowe budynków, zmiany w programie „Czyste powietrze”, oraz znaczące ułatwienia związane z przyłączeniami do sieci w szczególności:

– nieprzekraczalny termin 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, 30 dni, dla pozostałych budowli

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne nie będzie mogło odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.

wyraźny zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także ich za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot

Jeśli chcesz napisz która zmian prawa budowlanego jest najbardziej przez ciebie wyczekiwana i ważna? Podziel się tez w komentarzu czy w tym roku planujesz wykonywać prace na które wpływ będzie mieć nowelizacja ustawy – czy nowelizacja coś zmieni?

Proponowane artykuły