Działka ROD czy wiesz jak „kupić” zgodnie z prawem?

Z uwagi na panującą sytuację działki ROD cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem, czy wiesz jak skutecznie „kupić” taką działkę?

Celowo „kupić” piszę w cudzysłowie, gdyż działka taka nie jest prawem własności działkowicza, jest oddana jemu do użytkowania na podstawie umowy zawartej z zarządem ogródków działkowych – szczegółowe doprecyzowanie znajdziesz w art. 27 umowy dzierżawy działkowej.

Nota prawna – umowa dzierżawy działkowej regulowana przez PZD

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(Urod) reguluje również maksymalny wymiary zabudowy altany do 35m2, oraz jej wysokość w zależności od rodzaju dachu. Przed zakupem działki z altaną, warto zwrócić uwagę na wymiary tak by w przyszłości uniknąć kłopotów. Znajdziesz tam również inne przydatne działkowiczom informacje.

Jak „kupić” działkę ROD?

  • Obecny działkowiec może w drodze umowy przenieść prawo do użytkowania ogródka na inną pełnoletnią osobę,
  •  by takie przeniesienie było skuteczne konieczna jest zatwierdzenie zmian przez zarząd ogródków działkowych,

Jaka forma prawna jest wymagana dla takiej umowy?

Czy zbycie prawa do użytkowania działki ROD musi być zawsze zawarte w formie aktu notarialnego?

  • NIE, ma takiej potrzeby! Wystarczy zwykła umowa cywilno – prawna,
  • Jednak dla ważności umowy strony umowy muszą złożyć swoje podpisy w obecności notariusza. Podpisy muszą zostać opatrzone tzw. datą pewną.

W praktyce i tak strony muszą udać się do kancelarii notarialnej, jednak mogą oszczędzic na kosztach aktu notarialnego, zawierając umowę w forie zwykłej. Następnie z taką umową oraz z wnioskiem o zatwierdzenie zmian należy udać się do zarządu ogródków działkowych.

Dopiero po zatwierdzeniu uchwałą zarządu rodzinnego ogródka działkowego działając na podstawie art. 27 ust. 2 zd. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w zw. z § 72 pkt 3 i  § 76 ust. 1 Statutu nowy dzierżawca może korzystać z pełni praw przysługujących mu do ogródka.

Et voila! – można cieszyć się już od tej chwili swoimi własnymi eko warzywami i rekreacją na świeżym powietrzu!

Nie chcesz robić tego sam? Potrzebujesz wzorów dokumentów, porady?

Zadzwoń, pomożemy!

Proponowane artykuły