Hipoteka i Deklaracja PCC-3, poznaj podatek od czynności cywilnoprawnych.

hipoteka deklaracja PCC3

Deklaracja PCC-3 jest to jeden z formularzy podatkowych, które trzeba wypełnić, aby skutecznie odprowadzić należne opłaty. W tym artykule omówię szczegółowo deklarację PCC-3 w kontekście kredytu hipotecznego. Przeanalizuję dla Ciebie proces składania tego druku oraz ogólne reguły dotyczące wypełniania go przez kredytobiorcę. Dowiesz się w jakiej sytuacji będziesz mógł skorzystać z zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji podatkowej od czynności cywilnoprawnych. 

Moja klientka Asia proces zakupu wymarzonego M zaczęła od szczegółowego wyboru ważnych dla niej życiowych kryteriów. Długo szukała bezpiecznej dzielnicy, w której warto byłoby zamieszkać. Sprawdzała, dostępność ulubionych sklepów, odkrywała nowe kawiarnie. Nie bez znaczenia była bliskość szkół, klubów fitness oraz miejsc do spacerowania wśród zieleni. Wybrała dzielnicę, znalazła mieszkanie.

W kolejnym etapie procesu kredytowego sprawdziła ze mną zdolność kredytową oraz swój BIK. Wybrała bank. Złożyłam wniosek kredytowy w imieniu klientki. Asia bez problemów otrzymała kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Podpisując umowę kredytu hipotecznego w banku dowiedziała się, że musi złożyć deklarację PCC-3.

Ale co to jest TA deklaracja PCC-3, i gdzie trzeba ją złożyć? – zapytała zatroskana.

Jeśli tak jak Asia, nie wiesz o co w tym chodzi – czytaj dalej:

Co to jest deklaracja PCC-3?

Jest to formularz składany do Urzędu Skarbowego po wykonaniu czynności cywilnoprawnych. Złożenie tej deklaracji wymagane jest w przypadku zawarcia w szczególności: umów sprzedaży, darowizny lub przyjęcia spadku. Jednak wszystkich kredytobiorców, tak jak Asię, interesuje wyłącznie obowiązek nałożony przez ustawodawcę odnoszący się do sytuacji gdy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815) podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru. Deklarację składa się w przypadku:

złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki Asia podpisała w banku razem z umową kredytu hipotecznego. Bank udzielając kredytu na zakup nieruchomości zabezpiecza się na hipotece. Czyli ustanawia prawo do nieruchomości jako zastawu na spłatę kredytu. Oznacza to, że jeśli osoba która wzięła kredyt, nie może go spłacić, upoważnia bank do sprzedaży nieruchomości i uzyskania zwrotu kosztów kredytu. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki do dokument bankowy zawierający następujące informacje:

 • kwotę do której bank obciąży nieruchomość. Jest to suma kwoty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami oraz opłatami około-kredytowymi,
 • na rzecz jakiego banku jest to oświadczenie składane, czyli jaki bank udzielił kredytu,
 • numer umowy kredytowej, datę zawarcia oraz zakończenia umowy kredytu, 
 • dane dotyczące adresu nieruchomości,
 • dane kredytobiorcy składającego oświadczenie o ustanowieniu hipoteki,

Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki – gdzie i kiedy musisz je złożyć?

Asia wraz z umową kredytową otrzymała z banku u sporą teczkę dokumentów. Wśród nich jest też oryginał Oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Prawidłowe złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia kredytu.

Jak prawidłowo złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki?

Oryginał oświadczenia o ustanowieniu hipoteki wraz z wnioskiem o wpis hipoteki na rzecz banku należy złożyć w właściwym Sądzie Rejonowym. Wniosek o wpis hipoteki jest drukiem sądowym. Jeśli potrzebujesz taki wzór – napisz w komentarzu WZÓR SĄD HIPO – a prześlę Ci draft prawidłowo wypełnionego druku. Należy też wnieść opłatę sądową za wpis hipoteki w wysokości 200 złotych w kasie sądu. Warto też mieć przygotowaną kopię składanych dokumentów. Oryginał dokumentów zabierze sąd, kopię trzeba zanieść do banku by uruchomić kredyt.

Asia skorzystała z mojej porady i poprosiła Notariusza, by ustanowił hipotekę na rzecz banku w akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Notariusz wykonał tą czynność pobierając od Asi:

 • 200 złotych, tytułem opłaty sądowej za wpis hipoteki na rzecz banku,
 • 19 złotych za podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli za złożenie oświadczenia Asi o ustanowieniu hipoteki,

W ten sposób Asia dopełniła warunków do uruchomienia kredytu. Oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki zostało prawidłowo złożone do sądu. Tym samym została wykonana czynność cywilnoprawna opisana w ustawie, aktywująca konieczność złożenia deklaracji PCC-3. Czy na pewno w tej sytuacji będzie wymagane złożenie deklaracji PCC-3?  Czytaj dalej:

Kto i kiedy ma obowiązek złożyć deklarację PCC-3 do Urzędu Skarbowego? Kiedy potrzebna jest deklaracja PCC-3A?

Ponieważ nasza bohaterka zdecydowała się skorzystać z usługi notariusza w zakresie złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki: Nie dotyczy jej obowiązek składania deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym.

Zobacz co mówi ustawa:

Deklaracji nie składa się, gdy:
– czynność cywilnoprawna jest dokonywana w formie aktu notarialnego i podatek jest pobierany przez notariusza (płatnika podatku),” 

Asia nie tylko zaoszczędziła sobie wizyty w sądzie, ale też nie musi iść do Urzędu Skarbowego!

Pamiętaj: Jeśli samodzielnie składasz wniosek o ustanowienie hipoteki w sądzie, musisz też udać się do właściwego Urzędu Skarbowego i złożyć deklarację PCC-3. 

Dotyczy to także sytuacji REFINANSOWANIA czyli PRZENIESIENIA kredytu hipotecznego do nowego banku. Wówczas również będzie obowiązek udania się do właściwego Urzędu Skarbowego by złożyć deklarację PCC-3.

Deklaracja PCC-3A dotyczy sytuacji gdy mamy więcej niż jednego właściciela nieruchomości. Wówczas współwłaściciele solidarnie odpowiadają za podatek od czynności cywilnoprawnych i obydwoje muszą złożyć deklarację: PCC-3 + załącznik PCC-3A.

Czy deklarację PCC-3 można złożyć elektronicznie do Urzędu?

Tak, na całe szczęście jest taka możliwość! Formalności możesz dopełnić pod tym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/e-deklaracje-pcc-sd/formularze-pcc/#PCC-3

Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3

Jeśli jednak jesteś tradycjonalistą i potrzebujesz WZÓR prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC3, napisz w komentarzu, prześlę Ci ją niezwłocznie.

Wraz z składaną deklaracją musisz też wnieść podatek od czynności cywilnoprawnych na właściwe konto Urzędu Skarbowego. 

Ile wynosi podatek od czynności cywilno-prawnych? 

Ten podatek jest wyjątkowo niski i wynosi 19 złotych. Pamiętaj by wnieść go w wyznaczonym termie. W przypadku nieopłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie, grozi Ci kara grzywny oraz dodatkowe opłaty. Wysokość grzywny może się różnić w zależności od sytuacji, ale standardowo wynosi ona 3-krotność kwoty podatku.

Jaki jest termin na wniesienie podatku i złożenie deklaracji PCC-3?

Termin na złożenie deklaracji PCC-3 liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dokonano czynności opodatkowanej. Czyli liczysz 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia w sądzie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.

Po przeczytaniu tego artykułu już wiesz, że wyjątek stanowi sytuacja gdy oświadczenie banku składa w Twoim imieniu notariusz w Akcie Notarialnym sprzedaży nieruchomości i pobiera od Ciebie podatek w wysokości 19 złotych.

Podsumowanie:

 • Deklaracja PCC-3 to druk Urzędu Skarbowego
 • dla kredytobiorców konieczność jego złożenia aktywuje wykonanie czynności cywilnoprawnej: złożenie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, lub zawarcie umowy ustanowienia hipoteki.
 • koszt podatku od tej czynności cywilnoprawnej to 19 złotych,
 • warunkiem skorzystania z zwolnienia z składania deklaracji PCC-3 jest: złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez notariusza w Akcie Notarialnym oraz pobranie przez notariusza opłaty 19 złotych podatku za czynności cywilnoprawne.
 • kiedy samodzielnie składasz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w sądzie masz 14 dni kalendarzowych na złożenie deklaracji PCC-3 i wniesienie opłaty do Urzędu Skarbowego.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub coś jest nadal nie jest dla Ciebie jasne, zapraszam do wpisu w komentarzach. 

Proponowane artykuły